Zapewnienie jakości

Misja AHT

AHT to wiodący światowy dostawca systemów chłodzących i mrożących ze zintegrowanym systemem chłodzenia

W ostatnich latach globalizacja wszystkich sektorów gospodarki doprowadziła do gruntownej przemiany i ekspansji naszego sposobu postrzegania rzeczywistości. Coraz szybciej firmy zdobywają dzisiaj nowe rynki. Stąd płynie dla nas potrzeba optymalnego i elastycznego ukształtowania naszych własnych wewnętrznych struktur i procesów. Szczególnie w czasach tak szybkich zmian misja naszej firmy musi oferować wszystkim naszym pracownikom prostą i godną zaufania orientację. Aby sprostać tym zmieniającym się warunkom ogólnym, nasz zarząd przeanalizował i na nowo określił misję firmy.

NASZE ZASADY

  • Nasi klienci mogą nam ufać
  • Jako lider innowacji jesteśmy liderem branży
  • Podstawą naszego sukcesu są nasi pracownicy
  • Bierzemy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo

„Wartości ujęte w naszej misji mają bardzo konkretny wpływ na naszą codzienną pracę.”

Deklaracja zasad Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego

Dla celów związanych z planowaniem i kontrolą wszystkich działań jakościowych i środowiskowych wprowadziliśmy w naszej firmie

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
oraz
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14 001:2004

Systemy te funkcjonują w całym koncernie.
Raport środowiskowy 2005 jest udostępniony do wglądu.

Dokumentacja, zawarta w podręczniku i cytowanych tam dokumentach, jak np. instrukcje procesowe obowiązuje wszystkich pracowników firmy.

Pełnomocnicy Jakości i Środowiska mają za zadanie zagwarantować, że System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Środowiskowego zostaną utrzymane. Oni również odpowiedzialni są za regularne raportowanie efektywności systemów oraz zgłaszanie niezbędnych poprawek (np. na podstawie wyników przeprowadzonych auditów wewnętrznych) oraz promowanie systemów w firmie tak, aby pracownicy mieli pełną świadomość i zrozumienie zasad ich funkcjonowania, co zapewnia spełnienie wszystkich wymagań jakościowych i środowiskowych.

Ze względu na to pełnomocnicy powinni otrzymać pełne poparcie zarządu i wszystkich pracowników.

Określone tu środki prowadzą do realnego funkcjonowania w firmie Polityki Jakości i Środowiska. Ta polityka służy dla wszystkim pracownikom jako przewodnik świadomości jakości, zorientowania na potrzeby klienta, zorientowania na potrzeby środowiska, odpowiedzialnego działania. Program środowiskowy (2005-2008) bazujący na raporcie środowiskowym z roku 2005 jest udostępniony do wglądu.